استرالیا به دنبال سازگاری با محدودیت‌های CFDها

کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار استرالیا به دنبال سازگاری با CFDها

کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار استرالیا (ASIC) امروز برنامه سازمانی 2021-2025 خود را ارائه کرد و اولویت‌های خود را برای چهار سال آینده مشخص نمود. حکم مداخله برای CFDها و باینری آپشن ها، که پیش‌تر در سال 2021 اجرایی شد، از کانون‌های اصلی تمرکز این قانون‌گذار بوده‌اند.

این سازمان تأیید کرده است که:

  • به کنترل سازگاری با احکام مداخله باینری آپشن ها و قراردادهای مابه‌التفاوت می‌پردازد
  • کارآیی این احکام را در کاهش ضرر، حوزه‌هایی که نیازمند حذف هستند، و اینکه آیا احکام باید گسترش پیدا کنند یا خیر، بررسی می‌کند.
  • اقدامات قانونی و اجرایی را در ارتباط با سوءرفتارها انجام می‌دهد.

در ماه مارس 2021، ASIC تأیید کرد که احکام مداخله ای خود را برای اعمال شرایط لازم در خصوص صدور و انتشار قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) اجرا کرده است.

حداکثر لوریج CFDها برای فروشندگان جزء از 2:1 تا 30:1 است که بستگی به گروه‌بندی دارایی‌ها دارد. پیش‌تر، لوریج CFDهای سرمایه‌گذاران جزء می‌توانست تا 500 برابر دارایی اصلی آن‌ها باشد.

امتیاز بده لطفا!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top