بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مشوق های مربوط به پاندیمی کووید 19 در اروپا

بهبود وضعیت اقتصادی کاهش مشوق های مربوط به پاندیمی کووید 19 را به همراه دارد

با بهبود وضعیت اقتصادی، بانک مرکزی اروپا (ECB) کاهش مشوق های مربوط به پاندیمی کووید 19 را پیش بینی می کند. بر اساس گفته اقتصاد دانان مطلع به بلومبرگ، بانک مرکزی اروپا سرعت خرید اوراق قرضه پاندمی را در سه ماهه پایانی سال کمتر می کند و شاید کل 1.85 تریلیون یورو (2.19 تریلیون دلار) موجود در برنامه را تا سال بعد به پایان نرساند. بهبود دورنمای اقتصادی به سیاست گذاران امکان کاهش گام خرید از 80 میلیارد یورو در ماه سپتامبر را به حدود 50 میلیارد یورو در ماه مارس داده است. با این حال، تصمیم به قطع احتمالی برنامه به پایان سال موکول خواهد شد.

جورگ آنگل، اقتصاد دان ارشد بانک بتلیون AG عنوان می کند: “هنوز زود است که از قطع برنامه خرید اضطراری اوراق پاندمی صحبت کنیم، اما کاهش خریدهای ماهیانه منطقی است – بخصوص از آن جا که شرایط مالی از ماه ژوئن رو به بهبود گذاشته است.

کند شدن روند خرید اوراق پاندمی باعث شده است که بانک مرکزی اروپا همچنان حدود 70 میلیارد یورو از مبلغ تخصیص یافته به برنامه را دست نخورده باقی بگذارد. ریاست این بانک کریستین لاگارد عنوان کرده است که تا زمانی که هزینه های استقراض وام ها مطلوب باشند، بانک مرکزی اروپا نیازی ندارد که همه پول موجود را خرج کند.

امتیاز بده لطفا!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top