تجارت کالاهای بین‌المللی کانادا

تجارت کالاهای بین‌المللی کانادا، جولای 2021

در ماه جولای، واردات کالا در کانادا 4.2% افزایش پیدا کرد و میزان صادرات 0.6% افزایش یافت. بدین ترتیب، مازاد تجارت کالا در کانادا از 2.6 میلیارد دلار در ژوئن به 778 میلیون دلار در ماه جولای کاهش یافته است.

بر اساس ارقام حقیقی (یا حجمی)، واردات کل در ماه جولای 1.9% افزایش یافته است، در حالی که صادرات 0.3% کاهش پیدا کرده است. درنتیجه، قیمت‌های بالاتر دارای اثر معنادار روی مقادیر صادرات و واردات در ماه جولای بوده‌اند. قیمت‌های صادراتی از پایان سال گذشته افزایش یافته‌اند -16.7% در ماه جولای در مقایسه با دسامبر 2020.

امتیاز بده لطفا!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top