جریمه 4.5 میلیارد دلار خانواده استاکلر

4.5 میلیارد دلار جهت مختومه ساختن پرونده‌های مواد مخدر خانواده استاکلر

خانواده استاکلر به دنبال پرداخت 4.5 میلیارد دلار جهت مختومه ساختن پرونده‌های مواد مخدر پس از تأیید طرح آن ها توسط قاضی . یک قاضی فدرال آمریکا در روز چهارشنبه به شکل مشروط حکمی را تأیید کرد مبنی بر یک طرح 10 میلیارد دلاری ارائه شده توسط یک سازنده اکسی­کانتین بنام “پوردو فارما” جهت خاتمه انبوهی از شکایات در مورد نقش آن در بحران موادی که باعث کشته شدن نیم میلیون آمریکایی در طول دو دهه گذشته شده است. تحت شرایط خاتمه پرونده با بستانکارانی که شامل افراد قربانی و هزاران فرمانده محلی و ایالتی بودند، خانوادة استاکلر دیگر مالکیت کمپانی را بر عهده نخواهند داشت و 4.5 میلیارد دلار پرداخت خواهند کرد، اما هیچ گونه شکایتی در آینده در مورد این مواد نمی‌تواند از آن‌ها انجام شود. این شرکت داروسازی به صورت یک کمپانی جدید با مدیران دولتی درخواهد آمد و سود آن تحت اختیار فعالیت‌های دولتی جهت جلوگیری و درمان اعتیاد قرار خواهد گرفت.

امتیاز بده لطفا!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top