رشد گسترده منطقه یورو علیرغم رکود اقتصادی خفیف موجود

رشد گسترده منطقه یورو

اقتصاد منطقه یورو یک رشد قابل ملاحظه دیگر را در فعالیت های تجاری در ماه آگوست ثبت نمود، و قدرت این حرکت صعودی تنها کمی در قله 15-ساله ماه جولای کمی افت کرد. رشد مشاغل ادامه یافت و یکی از سریعترین نرخ های رشد را در طول دو دهه گذشته نشان داد، چرا که شرکت ها به سرعت در حال افزایش ظرفیت عملیاتی خود به واسطه افزایش شدید تقاضای کالا و خدمات هستند.

با کنار گذاشتن فاکتورهای فصلی مشاهده می کنیم که شاخص خروجی ترکیبی IHS Markit Eurozone PMI® یک رشد ماه-به-ماه دیگر را در فعالیت های تجاری در ماه آگوست نشان می دهد.

امتیاز بده لطفا!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top