معاملات بین‌المللی ایالات متحده در زمینه‌های کالا و خدمات

معاملات بین‌المللی ایالات متحده در جولای 2021

مرکز آمار ایالات متحده و مرکز تحلیل‌های اقتصادی این کشور امروز اعلام کردند که کسری کالا و خدمات در ماه جولای 70.1 میلیارد دلار بوده است که نسبت به 73.2 میلیارد دلار در ماه ژوئن، 3.2 میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد.

صادرات ماه جولای 212.8 میلیارد دلار بوده است که 2.8 میلیارد دلار از صادرات ماه ژوئن بیشتر بوده است. واردات ماه جولای رقم 282.9 میلیارد دلار را نشان می‌دهد، که 0.4 میلیارد دلار کمتر از واردات ماه ژوئن است.

در ماه جولای، کاهش کسری کالاها به میزان 5.5 تا 87.7 میلیارد دلار و همچنین کاهش مازاد خدمات به میزان 2.4 تا 17.7 میلیارد دلار می‌باشد.

تا این نقطه از سال، کسری کالاها و خدمات 131 میلیارد دلار نسبت به دوره مشابه 2020 افزایش پیدا کرده است. صادرات 205 میلیارد دلار یا 16.8% افزایش یافته است و واردات 336 میلیارد دلار یا 21.3% بیشتر شده است.

اثر کووید – 19 روی تجارت بین‌الملل کالاها و خدمات

پاندمی جهانی و احیای وضعیت اقتصادی همچنان در جولای 2021 روی تجارت بین‌المللی اثرگذار هستند. اثرات اقتصادی کلی پاندمی را نمی‌توان به صورت آماری سنجی زیرا این اثرات عموماً در داده‌های مبدأ قرار دارند و بشکل جداگانه قابل استخراج نیستند.

امتیاز بده لطفا!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top