کاهش بی‌سابقه بیکاری ثبت‌شده در ماه آگوست

ایجاد شغل برای 82583 نفر و کاهش بی‌سابقه بیکاری

تعداد افراد بیکار ثبت‌شده در دفتر خدمات اشتغال دولتی (SEPE) در مقایسه با ماه جولای 89583 نفر کاهش یافته است. این بیشترین کاهش بیکاری در یک ماه در همه دوره‌های تاریخی است که در ماه آگوست امسال ثبت شد. به شکل نسبی می‌توان گفت که کاهش بیکاری ثبت‌شده -2.42% بوده است، در حالی که در مقایسه با ماه مشابه سال 2020، میزان کاهش بیکاری 468899 نفر (12.33%-) است. آگوست معمولاً ماهی است که در آن بیکاری افزایش پیدا می‌کند و علت آن کاهش فعالیت در بخش‌های مختلف به واسطه تعطیلات دوره‌ای است، اما امسال، با ششمین ماه کاهش پیوسته بیکاری مواجه بودیم.

امتیاز بده لطفا!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top