آشنایی با کریپتوکارنسی در فارکس بورس

کریپتو یعنی چه ؟

« کریپتو » (Crypto) در اصل مختصر شده عبارت‌ « کریپتوکارنسی » (Cryptocurrency) می باشد . کریپتوکارنسی از دو واژه « کریپتو » به معنی « رمز » و « کارنسی » به معنی « ارز‌ » تشکیل شده است‌ . با این تفاصیل‌ می‌توان گفت‌ ، کریپتو به ارز‌هایی‌ گفته می‌شود که از استراتژی های رمزنگاری برای ساخت‌ آن‌ها استفاده شده‌ است .

این جمله در فارسی بیشتر‌ با واژه « رمزارز » شناخته‌ می‌شود ولی معادل‌ « ارز دیجیتال » (Digital Currency) یا « ارز مجازی‌ » (Virtual Currency) نیز برابر‌ با آن در نظر‌ گرفته می‌شود .

ارز‌ دیجیتال و ارز مجازی‌ در تجزیه بنیادی کریپتو هردو یک معنی را دارند و به ارزهایی اطلاق‌ می‌شوند که در فضای دیجیتال و به شکل اینترنتی ایجاد شده‌اند . با این تعریف‌ ، کریپتو و کریپتوکارنسی نیز جزوی از ارزهای دیجیتال و مجازی بوده است ، با این اختلاف که نوع ساخت آن با دیگر وجه های دیجیتال متفاوت‌ می باشد .

بدین‌لحاظ ، ارز دیجیتال یک مجموعه بزرگ‌ از ارز‌های‌ مجازی است‌ که یک زیرمجموعه آن مرتبط به کریپتو است .

کریپتو ، تفاوت زیادی با دیگر ارز‌های‌ دیجیتال دارا است . استراتژی های رمزنگاری استفاده‌ شده در کریپتو « خرج مضاعف‌ » (Double Spend) ارز‌ها‌ را تقریبا از بین‌ برده است .

بسیاری‌ از کریپتوکارنسی‌ها از یک سیستم غیرمتمرکز و توزیع‌ شده‌ برای پذیرش و درج تراکنش‌ها استفاده می‌کنند و ارزهای جدید‌ هم در فرآیند ثبت‌ تراکنش‌ها استخراج می‌شوند .

در قسمت های بعدی این مطلب ویژگی‌های اختصاصی کریپتو چه چیزی است را به صورت کامل‌ و مفصل آموزش‌ می‌دهیم .

کیف‌ پول کریپتو چیست ؟

آشنایی با کریپتوکارنسی در فارکس بورس
هر کاربر عادی برای اتصال به شبکه بایستی کیف پول‌ دیجیتال داشته باشد . کیف پول‌ دیجیتال ، در واقع کلید‌ دسترسی به دارایی‌‌های‌ هر فرد در بلاک چین است . برای حفظ امنیت دارایی‌ها در بلاک چین ، از رمزنگاری کلید نامتقارن استفاده می‌شود . بدین‌لحاظ ، کیف‌ پول کریپتو چیزی به‌غیر از یک کلید‌ عمومی و یک کلید فردی نیست‌ .

کلید‌ خصوصی‌ ، کلیدی می باشد که برای رمزگشایی پیام‌‌های‌ دریافتی و امضای پیغام های ارسالی بکارگیری می‌شود . اما کلید‌ عمومی‌ در اختیار‌ دیگران قرار خواهد گرفت تا با استفاده‌ از آن پیام خود‌ را به ما ارسال‌ کنند .

در جواب به سوال پیام در کریپتو چیست بایستی گفت که منظور از پیام در این سیستم ، انتقال‌ دارایی می باشد . بنابراین ، شما کلید‌ عمومی‌ کیف پول‌ خودتان را در اختیار‌ دیگران قرار می‌دهید تا برای شما مقادیر مورد نظر‌ را ارسال کنند .

آن‌ها دانسته‌های مرتبط به میزان سکه‌ انتقالی و شواهدی مبنی بر مالکیت‌ دارایی توسط فرستنده را در پیام‌ خود‌ قرار داده و با کلید‌ شخصی خود امضا کرده برای شما می‌فرستند .

شما با کلید‌ خصوصی خود‌ نوشته پیامک را دریافت‌ می‌کنید و اطلاعات فرستاده‌ شده را مشاهده‌ می‌کنید و در صورت پذیرش شما آن‌ها وارد چرخه‌ تایید‌ و ثبت‌ در بلاک چین می‌شوند

با این سامانه ، هیچ‌کس قادر‌ به دسترسی به دارایی‌‌های‌ شما نبوده مگر اینکه شما کلید‌ شخصی خود‌ را در اختیار دیگران قرار دهید . توجه داشته باشید که دارایی‌‌ها‌ در فضای بلاک چین ، محتوی قرارداد‌های‌ معاملات است که به کلید‌های شخصی مختلف نسبت‌ داده شده‌اند و هیچ‌کدام معادل‌ فیزیکی و بیرونی ندارند .

تجزیه تکنیکال یکی از متد های اصلی‌ تحلیل بازارچه های مالی است که از نمودار‌ قیمتی‌ برای تحلیل بازار بهره برداری می کند‌ .

بیشتر مطالعه کنید : استراتژی های فارکس 

الگوریتم اجماع در کریپتو چیست ؟

آشنایی با کریپتوکارنسی در فارکس بورس

در کریپتو و بلاک چین دو گونه کاربر وجود دارد . نوع اول کاربرها ، کاربران معمولی هستند‌ که از شبکه بلاک چین‌ برای نگهداری‌ و جابجایی دارایی‌های دیجیتال خود‌ استفاده‌ می‌کنند .

دسته دوم کاربرهای بلاک چین « نودها » ، « گره‌ها » یا همان « ماینرها » هستند‌ که وظیفه‌ پذیرش و ثبت تراکنش‌ها را بر عهده‌ دارند .

البته الگوریتم اجماع در همه کریپتوکارنسی‌ها یکی نخواهد بود . در این بخش به بررسی الگوریتم اجماع « اثبات کار‌ » (Proof of Work | PoS) که مربوط به نخستین کریپتوکارنسی یعنی بیت‌کوین است‌ ، می‌پردازیم‌ .

در مجموعه های متمرکز‌ بانکی ، پذیرش و ثبت تراکنش‌ها توسط بانک انجام‌ می گردد . همگی اطلاعات حساب‌‌ها‌ در سرور مرکزی‌ متصل به بانک قرار دارد .

بنابراین ، بانک هنگام‌ نیاز انتقال‌ پول از یک فرد به فرد دیگر ، می‌تواند با مراجعه به پایگاه‌ داده متمرکز خود‌ اطلاعات‌ مشتری ها را چک کرده و در صورت درست‌ بودن‌ اطلاعات‌ ، آن‌ها را پذیرش و ثبت کند‌ و حساب‌ مشتری ها را آپدیت کند‌ .

پایگاه داده متمرکز‌ ، مشکلات امنیتی‌ ، تمرکز‌ قدرت و هزینه‌‌های‌ بالای تراکنش‌ها و سرعت‌ پایین را در پی دارد . کریپتو برای حل این مشکلات ، یک سیستم غیرمتمرکز ارایه کرده است .

بلاک چین کریپتو یک سامانه غیرمتمرکز است . به این معنی که هیچ کسی مدیریت اطلاعات‌ آن را بر عهده‌ نخواهد داشت . بنابراین ، برای حفاظت ، تایید و ثبت‌ تراکنش‌ها به کاربرانی نیاز‌ است که به آن‌ها « ماینر » (Miner) گفته می‌شود‌ . وظیفه‌ نخست ماینرها نگهداری داده‌های تراکنش‌ها می باشد .

اطلاعات‌ کامل تراکنش‌ها به وسیله تمام‌ ماینرها نگهداری می‌شود تا در صورتی که اطلاعات‌ یکی از ماینرها دستکاری شد یا اطلاعات‌ اشتباه‌ به آن اضافه‌ شد ، بقیه کاربران از آن آگاه باشند و اجازه‌ انجام این کار‌ را ندهند .

وظیفه دوم ماینرها تایید‌ تراکنش‌ها بوده است . تراکنش‌های ایجاد‌ شده به وسیله کاربران عادی برای ثبت در بلاک چین‌ بایست توسط ماینرها تایید گردند . برای اینکه ماینرها داده‌های درست را اثبات کنند ، رقابت بین‌ ماینرها در این مرحله تدارک‌ دیده‌ شده است‌ .

رقابت‌ به این شکل می باشد که ماینرها با قراردادن اطلاعات تراکنش‌ها ، هش تابع قبلی‌ و مقدار‌ عددی مجهول « نانس » در تابع‌ هش مربوط به بلاک چین ، می‌خواهند به خروجی‌ هشی برسند که میزان صفر‌های‌ آن از طرف‌ شبکه مشخص گشته است .

ماینرها با قراردادن مقادیر‌ تصادفی نانس به صورت مکرر هش آن‌ها را به دست می‌آورند . در نهایت ، ماینری که بتواند به خروجی‌ هش مورد‌ نظر شبکه برسد ، برنده رقابت‌ می باشد .

برنده‌ ، نانس نهایی را به شبکه اعلان می‌کند تا آن‌ها هم بتوانند خروجی‌ را تایید‌ کنند .

پس از پذیرش ، بلاک جدید‌ دربردارنده تراکنش‌های با حداکثر سایز 1 مگابایت که مشتمل هش بلوک‌ قبلی‌ می باشد ایجاد‌ می‌شود . با ارسال هش این بلوک‌ به بلوک‌ بعدی‌ ، استخراج‌ بلوک‌ جدید آغاز می گردد .

برای اطلاع بیشتر از الگوریتم اجماع در کریپتو به این صفحه از سایت مراجعه کنید .

امتیاز بده لطفا!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top